آشنایی با موضوع پاسخگویی موثر و کارآمد به مصرف کننده (ECR)

چکیده: افزایش یکپارچگی زنجیره‌های تأمین و سرعت تبادل اطلاعات بین شرکای تجاری امروزه یکی از مباحث مهم و کلیدی در پژوهش‌های حوزه مدیریت و مهندسی صنایع است. یکی از راه‌های دستیابی به چنین مهمی استفاده از فناوری‌های نوین تکنولوژی اطلاعات مانند تبادل الکترونیکی داده‌ها، خودکار کردن فرایندهای زنجیره تأمین، به…

مطالعه بیشتر

معماری و سلامتی ساختمان

سلامت، یکی از ارکان اصلی ارتقای کیفیت زندگی میباشد و جامعه ای که شهروندان آن از سلامت جسم و روان در حد مطلوب برخوردار باشند جامعه ای پویا و با نشاط میباشد. امروزه، باافزایش تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی مردم و دور شدن آنها از طبیعت، زندگی شهری، آلودگی هوا و تغذیه نامناسب و فشارهای روحی و روانی، نیاز به مراکزی جهت ارتقا سلامت احساس میشود و بر این اساس کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اقدام به ایجاد این مراکز نموده اند. طراحی و ساخت یک فضای درمانی شامل طراحی کلینیک، طراحی داخلی کلینیک، طراحی نمای بیمارستان، طراحی مرکز سلامت، طراحی بیمارستان، طراحی درمانگاه، طراحی نمای درمانگاه و… میباشد.

مطالعه بیشتر