به هلدینگ آینده خوش آمدید.

پشتیبانی 71057883-021

رویای خود را با آینده به واقعیت تبدیل کنید

ما می دانیم که ماندگاری یک کسب و کار در ارزشی است که نه تنها برای سهامداران، بلکه برای مشتریان خود ایجاد می کند و ما امیدواریم تأثیر مثبتی را در زنجیره های ساخت و تأمین مصالح ساختمانی و ابزار در کشور و خانه هایی استوار و زیبا ایجاد کنیم و افراد فعال در این چرخه را با روش های قابل اندازه گیری تقویت کنیم. مــا به تامین‌ کنندگان، تقویت جوامع محلی و افزایش پایداری زیست‌ محیطی و اجتماعی  ارائه ارزش به سهامداران و مشتریان، ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای همکاران معتقدیم

حمل و نقل

مقالات

اخبار