مراقبت از درختان در تابستان

برای بسیاری از باغبانان، تابستان به معنای گرما، خشک سالی و مشکلات آبیاری است. این امر می‌تواند هم برای باغبانان و هم برای باغ و باغچه آن‌ها دشوار و طاقت‌ فرسا باشد. از آنجايي که جذب آب در اين فصل جنبه حياتي دارد، از بين بردن علفهای هرز و مبارزه با گیاهان انگلی جهت جلوگیری از هدر رفتن آب اهميتي ويژه دارد. با توجه به اينکه تابستان فصل رويش گياهان است عملياتي مانند قيم گذاري جهت هدايت رشد عمودی نهال و جلوگیری از صدمات فيزيکي ، شست وشوي درختان به منظور رفع دوده و گرد و غبار ، مالچ جهت حفظ رطوبت خاک و جلوگیری از رشد علفهای هرز، کوتاه نمودن چمن، هرس تابستانه ، خارج کردن پيازهايي که گل دهی آنها به اتمام رسیده و کنترل آفات و بيماريها رشد بهینه گياهان را تضمین مي نمايد. در اینجا برخی از راهکارهای بی‌دردسر و سازگار با محیط زیست برای نگهداری فضای سبز در طول ماه‌ های گرم تابستان را به شما ارائه می‌دهیم.