متداول ترین نوع انرژی

انرژی پاک به آن دسته از انرژی های تجدیدپذیر گفته می شود که از منابع طبیعی به دست می آید. یک منبع انرژی تجدید پذیر از طریق یک منبع طبیعی یا فرآیندهای حاصل می ‌شود که مجدداً در حال تجدید و تولید هستند. منابعی مانند نور خورشید و نیروی باد، چیزی که مداوم در حال درخشش یا در حال وزیدن هستند، جزو همین دسته قرار می‌گیرند؛ حتی اگر دسترسی به این منابع در محدودیت زمانی و مکانی باشد، باز هم همیشه وجود دارند.

انرژی پاک یا انرژی های تجدید پذیر بر اساس فناوری های جدید پایه گذاری شده اند؛ چیزی که در چند سال اخیر، قدرت فوق العاده ای برای تامین انرژی خانه ها یا صنایع از خود نشان داده است. گرم کردن، سیستم های حمل و نقل و سیستم های روشنایی، چند نمونه از این کاربردها هستند.

نیروی باد، قایق ها را به حرکت در می آورد و  انرژی لازم را برای آسیاب های بادی و خرد کردن دانه های مغذی فراهم می کند. خورشید هم یک منبع غنی از گرما محسوب می شود اما متاسفانه در طی ۵۰۰ سال گذشته، بشریت به طور فزاینده‌ای به منابع انرژی ارزان‌تر و اما آلوده نظیر زغال سنگ و گاز روی آورده است!

با رشد و توسعه منابع انرژی پاک در چند دهه اخیر شاهد آن هستیم که حتی عده ای از خانه ها در برخی از مناطق جهان مجهز به پنل های خورشیدی هستند تا به آن واسطه، سیستم برق ساختمان تامین شود.