رنگ شناسی در معماری و تاثیر آن در زندگی انسان

رنگ یک عنصر جدایی‌ناپذیر از زندگی ما است. رنگ شناسی در معماری بسیار حائز اهمیت است و تأثیر عمیقی بر احساس انسان دارد. پس هدف استفاده از رنگ در طراحی یک فضای معماری فقط به دکوراسیون آن بر نمی‌گردد، بلکه طراح رنگ وظیفه تحریک بینایی و پردازش آن برای ایجاد بهترین امکانات رفاهی را دارد. این امر در محیط هایی از جمله مطب‌ها، کارخانه‌های صنعتی و تولیدی، مراکز آموزشی، خانه سالمندان، مراکز اصلاح و تربیت و غیره از اهمیت بیشتری برخوردار است.

رنگ از طراحی و معماری جدا نیست. معمار باید تأثیر رنگ هر عنصر در ساختمان از مصالح اولیه ساختمانی مانند چوب، سنگ، آجر و مرمر گرفته تا رنگ درب، پنجره را در نظر بگیرد. به‌طورکلی، افراد بر اساس تجارب گذشته و نمادهای فرهنگی برخی از رنگ‌ها را با احساسات خاصی مرتبط می‌دانند – به عنوان مثال، ممکن است رنگ قرمز را به دلیل ارتباط با خون، تهدیدآمیز یا ترسناک تلقی کنند.